Mezinárodní den žen 2008

Mezinárodní den žen 2008

13. 3. 2008

U příležitosti Mezinárodního dne žen 2008 Česká ženská lobby připravila symbolický happening za navrácení spolkového domu Ve Smečkách 26 (který patřil Ženskému klubu českému) ženským organizacím. Akce se konala 7. března od 17 do 19 hodin (předvečer MDŽ).

Průvod započal u Ludmily a Anežky (tedy pod koněm na Václavském náměstí) a společně pokračoval k domu Ve Smečkách 26. Již cestou, ale i tam jsme byly účastnicemi/ účastníky několika klíčových momentů z historie Ženského klubu českého a právě domu Ve Smečkách 26.

Happeningem jsem chtěli vyvolat další diskuzi se zastupitelstvem MČ Praha 1, respektive se starostou Petrem Hejmou, o navrácení domu ženským neziskovým organizacím.