Mezinárodní aktivity 2005 - 2008

Mezinárodní aktivity 2005 - 2008

23. 9. 2008

Kampaně, které ČŽL podpořila či je sama iniciovala, byly například petiční akce „Who cares“, usilující o zajištění dostupných a kvalitních pečovatelských služeb. Tato celoevropská kampaň vycházela z předpokladu, že jsou to právě ženy, které pečují o závislé členy rodiny a nesou neblahé důsledky této péče. Kampaň „Normální porod“ z iniciativy organizací Aperio, HAM, Asociace dul a dalších, která měla za cíl otevřít diskusi o tom, co je to vůbec normální porod a snažit se pojímat těhotenství a porod jako přirozený proces, který může bez komplikací absolvovat až 90 % žen. Poměrně rozsáhlá kampaň „Žena není zboží“ probíhala během mistrovství světa ve fotbale v Německu a byla zaměřena na boj proti obchodování se ženami. V létě 2008 to byla kampaň ke Dni rovných příležitostí, kterou realizovalo Gender Studies. Tato osvětová kampaň rovněž probíhala ve více evropských zemích. Propagační pohlednice ke zviditelnění ČŽL vytvořilo ve spolupráci s Informačním centrem Evropského parlamentu zejména Fórum 50 %.

.