Mediální trénink porodnické skupiny při ČŽL

Mediální trénink porodnické skupiny při ČŽL

17. 3. 2017

Česká ženská lobby zorganizovala, v rámci projektu Profesionalizace a budování kapacit ČŽL, pro své členky z porodnické skupiny mediální trénink zaměřený zejména na vystupování před kamerou. Lektory byli zkušení pedagogové z Metropolitní univerzity, katedry mediálních studií Jiří Závozda a Roman Bradáč. Mediální trénink byl koncipován jako kurz sestávající ze tří denních bloků po sedmi hodinách. První dva bloky se odehrály v prostorách ČŽL a byly věnovány teorii fungování médií, praktické práci s hlasem pod vedením Václava Legnera a nácviku vystupování před kamerou s reflexí. Třetí blok byl zaměřen na krizovou komunikaci přímo v prostorách studia Metropolitní univerzity, kde byly připraveny tiskové a rozhlasové zprávy, na které účastnice reagovaly písemně, telefonicky i přímo před kamerou.

Mediální trénink absolvovaly zástupkyně porodních asistentek, dul, právníček/ků, socioložek/gů i rodičů. Náplní mediálního tréninku, vedle zdokonalování praktických dovedností před kamerou, bylo také vytváření argumentací a práce na srozumitelnosti činnosti jednotlivých organizací směrem k široké veřejnosti. 

„Trénink probíhal v podporující uvolněné atmosféře a účastnice si z něho odnesly spoustu praktických rad a dovedností, které mohou využít ve své komunikační i lobbingové strategii,“ hodnotí organizátorka a absolventka tréninku, lobbistka ČŽL pro systémovou změnu v porodnictví, Ivana Antalová.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.