Kongres žen 2015

Kongres žen 2015

23. 9. 2015

Po obrovském úspěchu prvního ročníku, se v pražském Národním domě na Vinohradech uskutečnil v sobotu 20. června 2015 další Kongres žen.
Hlavním tématem druhého ročníku byly „Ženy a média“.

Během celodenního programu byly pro účastnice a účastníky připraveny:
diskuse a semináře úzce související s tímto tématem (ženy a sexismus v médiích, ženy a sociální média, ženská témata v médiích, ženy v rozhodovacích pozicích v médiích), kreativní workshopy zaměřené na možnosti rozvoje dovedností a schopností (coaching, mentoring, rétorika, prezentační dovednosti, základy mediální prezentace) a také veletrh organizací, institucí a firem, které se zabývají rovností žen a mužů.

Přilehlé Náměstí Míru v tento den ožilo doprovodnými akcemi Kongresu žen. Pestrý kulturní program doplnily stánky s nápaditými výrobky a službami žen – podnikatelek, nechyběl ani program pro děti.
V rámci doprovodného programu se v  Americkém centru Praha  promítal úspěšný snímek „Miss Representation“. Kongresu žen se prostřednictvím další doprovodných akcí mohli zúčastnit také zájemkyně a zájemci v dalších městech České republiky.

Výstupy prvního setkání Kongresu žen pak budou předány politické reprezentaci ČR ve formě rezoluce navazující na cíle prvního Kongresu žen v roce 2013.

Akci předcházela dvě přípravná setkání: 29. 10. 2014 v HUB u v Praze a 14. 11. 2014 v Otevřené zahradě  v Brně, kde byla formou interaktivní metody "The World Café“ vypracována celková strategie Kongresu žen 2015.

Během ledna a února 2015 se uskutečnily diskusní kulaté stoly s novinářkami a novináři, kteří se zaměřují na klíčová témata související s postavením žen v médích.

Bližší informace naleznete na webových stránkách Kongresu žen.