Konference Ženy a ekonomika

Konference Ženy a ekonomika

17. 3. 2014

Konference se konala za podpory nadace Friedrich Ebert Stiftung dne 17. března 2011. Soustředila se na dvě hlavní témata: oblast péče (o děti, seniory a další závislé osoby) a dopady finanční krize na ženy. Hlavní mluvčí byly Barbara Stiegler a Christa Wichterich (autorka knihy Globalizovaná žena), dále vystoupily české expertky a experti z akademické sféry a nevládních organizací. Akce přitáhla kolem 60 posluchaček a posluchačů, rovněž diskuse byly živé a zajímavé.