Konference Jak na rovnost?

Konference Jak na rovnost?

21. 6. 2018

Dne 21. června 2018 se tým České ženské lobby zúčastnil mezinárodní konference Jak na rovnost, kterou pořádal Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády v pražském How2base. Diskutovaly se zde cíle Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 a hlavní překážky v jejich naplňování a hledaly se odpovědi na otázky, proč střední Evropa v genderové rovnosti zaostává za zbytkem Evropy, jaké jsou příklady dobré praxe ze zahraničí, jak je to s ne/rovností na trhu práce a jak zapojit muže v prosazování genderové rovnosti.

Na konferenci vystoupilo mnoho zajímavých hostů a hostek a mezi vystupujícími nechyběla ani ředitelka České ženské lobby Hana Stelzerová a předsedkyně České ženské lobby Jana Smiggels Kavková.

Příspěvek Hany Stelzerové zazněl v panelu, který se věnoval reflexi Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 a ředitelka České ženské lobby v něm tematizovala jak pozitiva, kterých Česká republika v rámci naplňování rovnosti žen a mužů dosáhla, tak největší ohrožení, která v současné době v této oblasti vnímáme (novela zákona MŠ a neudržitelné financování dětských skupin, Ratifikace Istanbulské úmluvy a desinformační kampaň, úmyslné zpochybňování legitimity NNO a neudržitelné financování NNO).

 

 

Jana Smiggels Kavková, předsedkyně České ženské lobby, pak odpovídala na otázky v  panelové diskuzi na téma Genderová rovnost jako výzva pro střední Evropu, kde se diskutující zamýšleli nad pozicí zemí střední Evropy v oblasti rovnosti mužů a žen.

Ve třetí části dopoledního programu následovala diskuze na téma příkladů dobré praxe ze zahraničí. Se svými inspirativními příspěvky vystoupili Hilda Rømer Christensen z Kodaňské univerzity, Barbara C. Richardson, velvyslankyně Kanady v České republice, Alexander Grubmayr, velvyslanec Rakouské republiky v České republice, Fatim Diarra ze Zastupitelstva města Helsinky (Finsko) a Sylvia Porubänová z Inštitútu pre výskum práce a rodiny (Slovensko).

Odpolední část konference se nesla v duchu interaktivních seminářů, kde vystoupili i zástupce a zástupkyně z řad členských organizací České ženské lobby. V panelu věnovaném ne/rovnosti na trhu práce zazněl vedle dalších poutavých příspěvků například příspěvek Evy Čech Valentové z organizace Sdružení pro integraci a migraci, která představila problematiku nerovností na trhu práce u specifické skupiny znevýhodněných žen - migrantek.

 

 

V závěrečném semináři k zapojování mužů do prosazování rovnosti pak spolu s dalšími diskutujícími vystoupili Tomáš Pavlas Otevřené společnosti se svou prezentací na téma Muži a rovnost žen a mužů, Johana Nejedlová z organizace Konsent, která se věnuje prevenci sexuálního násilí a Kristýna Pešáková z Nesehnutí. Ta připomněla, že patriarcháhlní uspořádání společnosti s sebou nese jisté nevýhody i pro muže, a proto bychom téma genderové rovnosti měli komunikovat jako něco, co přinese výhody nám všem, ženám i mužům.

Videa z konference Jak na rovnost naleznete YouTube kanálu Odboru rovnosti žen a mužů a další fotografie z akce zde.

Prezentaci k příspěvku Hany Stelzerové, ředitelky České ženské lobby si můžete prohlédnout na tomto odkaze.