Kampaň iniciativy Hlas proti násilí byla podpořena na HitHit.cz

Kampaň iniciativy Hlas proti násilí byla podpořena na HitHit.cz

23. 3. 2020

Iniciativa odborných nevládních organizací Hlas proti násilí organizovala crowdfundigovou finanční sbírku prostřednictvím platformy HitHit.cz, kterou využije na podporu šíření kampaně za ratifikaci Úmluvy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácímu násilí. Díky 222 podporovatelům a podporovatelkám se povedlo vysbírat částku 75 521 Kč, tedy o 20 000 Kč víc než bylo iniciativou požadováno.

Cílem kampaně je dát hlas obětem násilí skrze šíření jejich příběhů a dostat tak tento problém do povědomí občanů ČR. Díky zvýšenému povědomí o problému násilí na ženách a domácího násilí zesílí v občanské společnosti hlas, který bude apelovat na politiky a političky, aby za Českou republiku ratifikovali Úmluvu, tedy závazně potvrdili platnost a ochotu zavést tento již podepsaný dokument do praxe i u nás.

Úmluva je mezinárodní smlouvou Rady Evropy zaměřená na prevenci a monitorování násilí, ochranu obětí a efektivní stíhání pachatelů domácího násilí a násilí na ženách. Úmluvu ratifikovalo již 34 států Rady Evropy, včetně 20 států EU (např. Francie, Německo, Polsko). ČR je mezi posledními zeměmi EU, které ji doposud neratifikovaly.

 

Využití finančních prostředků

Získané prostředky budou použity na informování veřejnosti o Úmluvě skrze:

  • Video spot, jehož produkci i šíření je potřeba finančně podpořit.
  • Sociální sítě, kde bude veřejnost informována o faktech souvisejících s Úmluvou a aktuálním stavu jejího projednávání v ČR. Na sociálních sítích dostanou prostor i samotné oběti.
  • Tištěná média, skrze která budou odkrývány nedostatky současného systému ochrany obětí a  představována opatření, která Úmluva přináší.
  • Venkovní reklamní plochy, které budou obsahovat jednoduchá a srozumitelná sdělení související s Úmluvou a jejím pozitivním dopadem do praxe, odkazující na příslušné webové stránky a sociální sítě.

 

Koalice Hlas proti násilí

Koalice Hlas proti násilí vznikla na podzim 2019 spoluprací organizací, které se dlouhodobě věnují lidským právům, násilí na ženách a domácímu násilí. Naším cílem je dosáhnout proměny aktuálního stavu v oblasti násilí a domácího násilí v ČR, informovat o tématu a podpořit oběti i odborníky, kteří v této nelehké oblasti pracují. Chceme dát hlas těm, kteří násilí zažili - dětem, mužům, ženám. Společně apelujeme na přijetí Úmluvy pro prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí v ČR. Jejími členy jsou Acorus, Amnesty International ČR, Česká ženská lobby, Kosent, ProFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, Rosa – centrum pro ženy.

 

Webové stránky iniciativy zde.

Facebookové stránky inciativy zde.