Interní diskuse o prostituci

Interní diskuse o prostituci

23. 9. 2012

Uspořádaly jsme interní diskusi o prostituci, na které vystoupili rovněž odbornice a odborníci z organizací, zabývajících se prostitucí (Rozkoš bez rizika, la Strada a o.s. Ulice). Cílem diskuse bylo jednak získat více informací o této komplexní problematice, ale také pokusit se vytvořit společné stanovisko ČŽL.