Hájíme práva žen v České republice 2016

Hájíme práva žen v České republice 2016

1. 1. 2016

Hájíme práva žen v České republice je projekt, který od 1. 1. 2016 realizuje Česká ženská lobby.

Cílem projektu je zlepšit rovnost mezi ženami a muži ve společnosti na všech úrovních, řešit nejpalčivější problémy, které ženy trápí a přispět ke zlepšení jejich životů – tedy v institucionální rovině, na trhu práce, v rodině i ve společnosti.

|| k vyrovnanějšímu zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

|| k vyrovnanějšímu odměňování žen a mužů

|| k vyrovnanějšímu zapojení žen a mužů do péče o rodinné příslušníky

|| ke snadnějšímu slaďování rodinného a pracovního života

|| k prevenci a zlepšení situace obětí násilí na ženách a dívkách

|| k odstranění diskriminace

|| k humanizaci a kultivaci péče o reprodukční zdraví žen

 

Toho chceme dosáhnout díky realizaci následujících aktivit:

1. Monitoring, lobbování a informování o naplňování politik rovných příležitostí,
2. Zlepšování situace obětí násilí na ženách,
3. Zlepšování postavení vícenásobně znevýhodněných skupin žen,
4. Podpora spolupráce a výměna zkušeností v oblasti rovnosti žen a mužů na evropské úrovni.

Název projektu:

"Hájíme práva žen v České republice"

Realizátor projektu: Česká ženská lobby, z.s.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019

Kontaktní osoba: Hana Stelzerová, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel.: 725 820 266,

                             Web: www.czlobby.cz

Poskytovatel: Úřad vlády České repubiky