Feministická snídaně pro novinářky a novináře

Feministická snídaně pro novinářky a novináře

24. 6. 2019

V pondělí 24. 6. 2019 jsme pořádaly feministickou diskuzní snídani pro novinářky a novináře. Cílem snídaně bylo vytvoření diskuzního prostoru, v němž by bylo možné komunikovat některá feministická současná témata. 

Snídani jsme koncipovaly jako diskuzi u kulatých stolů, kde každý kulatý stůl měl své téma a expertky na danou problematiku. Témata se vztahovala k expertíze České ženské lobby a jejích organizací: jednalo se o reprodukční práva, ekonomické postavení žen a o násilí na ženách. Na akci dorazila zhruba desítka novinářů a novinářek. Po diskuzi u kulatých stolů byl prostor pro neformální diskuze.  

Akce se uskutečnila k příležitosti Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů a k připomenutí si výročí 100 let od zavedení ženského volebního práva v českých zemích. K poslednímu jmenovanému v Náprstkově muzeu probíhá výstava Vlastním hlasem, která dokumentuje dlouhou cestu ženské emancipace v českých zemích. Symbolicky jsme proto snídani pořádaly v areálu Náprstkova muzea, abychom jednak odkázaly na silnou a dlouholetou tradici feminismu u nás, jednak abychom připomínaly, že cesta ženské emancipace zdaleka není ukončená. 

Akce byla realizována na finanční podpory Úřadu vlády České republiky. 

 

Feministická snídaně pro novinářky a novináře

24. 6. 2019