Czech Women’s Leadership Forum

Czech Women’s Leadership Forum

25. 9. 2019

Již podruhé letos pořádala Americká ambasáda Czech Women´s Leadership Forum, tentokrát na téma současných nerovností mezi muži a ženami v České republice. Setkání bylo koncipované jako snídaně pro hostky z řad NNO, politiky a byznysu a konalo se ve spolupráci s Českou ženskou lobby. Czech Women´s Leadership Forum se osobně účastnila nová zástupkyně amerického velvyslance Stephana B. Kinga, Jennifer Bachus, která se pozice ujala letos v létě, a Joann Lockard, radní pro tiskové a kulturní záležitosti při Americké ambasádě.

Snídaní provázela ředitelka České ženské lobby, Hana Stelzerová, která na úvod představila síť ČŽL a poté moderovala diskuzi zaměřenou na tři stěžejní problematiky současných genderových nerovností v ČR. Prvním diskutovaným tématem byly ženy na pracovním trhu. Komplexnost této problematiky představila Eliška Kodyšová, předsedykně ČŽL a ředitelka organizace Aperio. Následujícímu tématu se věnovala Veronika Šprincová, ředitelka organizace Fórum 50%, jež diskutovala nerovnoměrné zastoupení žen v rozhodovacích pozicích. Poslednímu debatovanému tématu genderových nerovností se věnovala Branislava Marvanová Vargová, zástupkyně organizace ROSA – centra pro týrané a osamělé ženy. Její příspěvek se týkal genderově podmíněného násilí v ČR.

Následovaly otázky publika a společná diskuze o tom, jakými způsoby je možné usilovat o pozitivní změny současného stavu genderových nerovností v české společnosti a jak se ženy můžou navzájem podpořit. Hana Stelzerová poté debatu uzavřela a mimo jiné vyzdvihla důležitost spolupráce s Americkou ambasádou, která je významným partnerem v úsilí ČŽL posílit postavení žen a dosažení rovnosti žen a mužů v České republice.

 

Czech Women’s Leadership Forum

25. 9. 2019

Americká ambasáda pořádala ve spolupráci s Českou ženskou lobby letos v září druhý ročník Czech Women´s Leadership Forum: setkání, které je věnované problematice současných nerovností mezi muži a ženami v České republice.