12 kroků k bezpečné a respektující péči o matku-dítě a rodinu v češtině - Doporučení ICI

12 kroků k bezpečné a respektující péči o matku-dítě a rodinu v češtině - Doporučení ICI

22. 4. 2021

Pracovní skupina Porodnictví při České ženské lobby připravila pro potřeby rodičů i odborné veřejnosti český překlad mezinárodní iniciativy pro porodnictví ICI

12 kroků k bezpečné a respektující péči o matku-dítě a její rodinu

na jejímž vzniku se prostřednictvím svého členství v Mezinárodní federaci gynekologie a porodnictví FIGO, kde působí ICI jako pracovní skupina,

podílela i Česká gynekologicko-porodnická společnost