ZRUŠENO: Ženy 21. století

Pozvánky

ZRUŠENO: Ženy 21. století

16. 3. 2020

ZMĚNA: Plánované diskusní fórum, bylo s ohledem na omezení spojené s pořádáním veřejných akcí zrušeno.

Diskusní fórum

na téma

„Ženy 21. století“

které se koná v pondělí 16. března 2020 od 9 hodin v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Sněmovní 176/4, 118 00 Praha 1, místnost 108A – Státní akta

 

Diskusní fórum se koná pod záštitou Mgr. Jany Pastuchové, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Moderátorka programu: Marie Petrovová

 

Program:

9:00 – 9:20 Registrace

9:20 Zahájení diskusního fóra – Mgr. Jana Pastuchová, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

9:30 - Představení partnerů diskuse

Minerva 21 - Rostya Gordon Smith

Česká ženská lobby - Hana Stelzerová

Flexjobs - Zdeňka Studená

Fórum 50 % - Veronika Šprincová

Síť pro rodinu - Rut Kolínská

Prostor pro rodinu, z.ú. - Ing. Barbora Hurychová

Prostor pro rodinu, z.ú. - Bc. Tereza Jungbauerová

 

9:35 – I. blok

Restart kariéry - Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D., Sociologický ústav Akademie věd ČR

- úvodní data o pozici žen a mužů na trhu práce

- skupiny žen nejvíce ohrožené na trhu práce dle věku (podle věku dětí a dalších charakteristik)

- restart kariéry po rodičovské a mateřské dovolené

Panelová diskuse – osobní příběhy

Leona Schovancová 

Lenka Kholová

Ing. Ingrid Šůrová
 

10:00 - II. blok

Slaďování osobní a pracovní kariéry - Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D., Sociologický ústav Akademie věd ČR

- vliv mateřství na zaměstnanost a nezaměstnanost žen

- dostupnost politik pro sladění (mateřská, rodičovská, předškolní zařízení, flexibilní formy práce)

- čas strávený péčí/ dělba neplacené práce mezi mužem a ženou v domácnosti

 

Panelová diskuse – osobní příběhy

Lenka Kholová

Ing. Barbora Hurychová - Prostor pro rodinu, z.ú

Bc. Tereza Jungbauerová - Prostor pro rodinu, z.ú

Bc. Monika Divišová, Wellnessia

Jana Kadlecová, Vltava Labe Media

 

11:00 - III. blok

Flexibilita jako nástroj  - Ing. Bc. Zdeňka Studená, Flexjobs

 

11:30 Panelová diskuse

Jak hledat a získat flexi práci a jak přesvědčit šéfa, že to bude fungovat
Jaké překážky musí zaměstnavatel překonat pro flexi
Možnosti rozvoje při mateřské 
Jak být aktivní a nebát se najít si svou cestu

Ing. Bc. Zdeňka Studená

Ing. Zuzana Andělová

Mgr. Andrea Bohačíková

Ing. Ilona Malá

 

12: 00 Co skutečně potřebujeme od státu, aby flexibilita práce mohla fungovat

panelová diskuse:

Rostya Gordon Smith

Ing. Ilona Malá

Mgr. Jana Horáčková

Ing. Bc. Zdeňka Studená

 

12:30 - IV. blok

Ženy v politice - Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D., Sociologický ústav Akademie věd ČR

- ženy v politice na lokální a státní úrovni

- postoj k ženám jako kandidátkám na prezidenta před proběhlými dvěma přímými volbami

- kvóty

 

Zastoupení mužů a žen v politice

Veronika Šprincová, Fórum 50 %, o.p.s.

 

Význam žen v politice

Rostya Gordon Smith - Minerva 21

 

13:00 – Cesta ke kandidatuře na prezidentku v roce 2012 - Mgr. Rut Kolínská, Síť pro rodinu

 

13:30 - Závěrečné shrnutí - Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D., Sociologický ústav Akademie věd ČR

 

V průběhu semináře bude připraveno drobné občerstvení.

Svoji účast, prosím, potvrďte do 12. března 2020 na http://minerva21.net/events/diskusni-forum-na-tema-zeny-21-stoleti/

Upozorňujeme, že pro vstup do budovy Poslanecké sněmovny je nutné předložit průkaz totožnosti a projít kontrolou bezpečnostním rámem.

Ze semináře bude vytvořen audiozáznam, videozáznam a fotodokumentace.

Partnerské organizace:

 

 

 

 

Soubory ke stažení: