ŽIJEME V KORONADOBĚ - jak můžeme zmírnit dopady pandemie

Pozvánky

ŽIJEME V KORONADOBĚ - jak můžeme zmírnit dopady pandemie

2. 11. 2021

Organizace Spiralis společně s Českou ženskou lobby, Aperio a dalšími třemi organizacemi spolupořádá konferenci 2. listopadu od 10:00 s názvem ŽIJEME V KORONADOBĚ - jak můžeme zmírnit dopady pandemie.

Pro některou rodinu přinesla pandemie Covid-19 splněný sen: Více společně stráveného času. Pro jinou byla noční můrou: Domácí vězení s nejbližšími. Pro většinu rodičů i dětí přinesla řadu náročných situací.
Zveme vás na on-line konferenci ŽIJEME V KORONADOBĚ o dopadech pandemie COVID-19 na rodiny a jak je můžeme zmírnit, kterou pořádají Spiralis, platforma Spektrum rozvoje žen a iniciativa Posilujeme Česko
pod záštitou senátorky PČR a předsedkyně Výboru pro sociální politiku Miluše Horské
Kdy: 2. listopadu. 2021, 10:00 - 15:30 hod.
Chci se zúčastnit: Registrace nejpozdějí do 31. října ZDE bit.ly/RegistraceŽvK
Informace o konferenci najdete na webu Spiralis zde: https://bit.ly/InfoŽvK
Podrobný program konference zde: https://bit.ly/ProgramŽvK
Proč: Výpadek příjmů rodičů, zavřené školky, školy, stacionáře, sociální a další služby zapříčinily prohlubující se nerovnosti ve společnosti, nerovnosti mezi muži a ženami, mezi rodinami v různých životních situacích, mezi dětmi, mezi lidmi s vyšším a nižším vzděláním. Pojďme společně:
• sdílet dobrou i problematickou praxi,
• pojmenovat překážky,
• shromáždit doporučení, jak zlepšit celkovou situaci těchto rodin ve společnosti
• promítnout doporučení do návrhů řešení situací rodin.
Kdo: Zástupkyně významných nadací a neziskových organizací (Nadace Sirius, Nadace Blíž k sobě, Aliance pro individualizovanou podporu, Aperio, Centrum Locika, Česká ženská lobby, Péče bez překážek, Sousedský klub, Needo Talks, Spiralis aj. představí výsledky výzkumů a žitou praxi související s dopady pandemie na rodiny.
Co: Společně pojmenujeme:
• Jaké jsou dopady pandemie COVID-19 na rodiny
•  Jakým hlavním problémům a rizikům čelí rodiny dnes
•  Kdo patří mezi nejzranitelnější skupiny a proč
•  Jak řešit situaci těchto rodin
•  Jaké služby pro rodiny zajišťují neziskové organizace
•  Jak se změnily standardní služby těchto organizací pro rodiny v průběhu lockdownu
•  Jakou roli v předcházení nerovností mohou sehrát neziskové organizace
•  Co potřebují tyto organizace podporující rodiny do budoucna
Pro koho: Rodiče a zástupce neziskových organizací a státních institucí, kteří chtějí situaci rodin změnit k lepšímu.
Za kolik: Akci pořádají Spiralis, platforma Spektrum rozvoje žen a iniciativa Posilujeme Česko v rámci partnerství v projektu „Manage the Covid crisis with Care, reasOn, Values, unIty, solidarity (“Care on)“ podpořeného z programu “Evropa pro občany” organizace CONTEMPORARY PLEVEN MEDIA FOUNDATION, Bulgaria. Díky této podpoře je účast na konferenci BEZPLATNÁ.
Přístup na online konferenci na ZOOM platformě registrovaným zašleme den před konferencí.

Podrobný program konference zde: https://bit.ly/ProgramŽvK
Chci se zúčastnit: Registrace nejpozdějI do 31. října ZDE https://bit.ly/RegistraceŽvK
Výstupy z konference přispějí k formulaci výzev na podporu ohrožených rodin a organizací, které jsou jim oporou.

Aktivita byla realizovaná za finanční podpory Úřadu vlády ČR.