Ženská práce včera, dnes a zítra

Pozvánky

Ženská práce včera, dnes a zítra

21. 11. 2018

Ve středu 21.11. od 18 do 20 hod pořádá Genderstudies o.p.s. diskusní večer na téma Ženská práce včera, dnes a zítra. Diskuze se uskuteční v Knihovně Gender Studies (Masarykovo nábřeží 8, Praha 2)

Diskutovat se bude o současné podobě i historických proměnách ženské práce.

Zamyslíme se nad otázkami horizontální a vertikální genderové  
segregace pracovního trhu, platovými nerovnostmi či problematikou  
dvojího zatížení žen.

  • S jakými stereotypy se ženy v průběhu svých kariér setkávaly a setkávají v závislosti na svém věku, rodinném stavu nebo genderu obecně?
  • Jaké jsou genderové aspekty práce v různých oborech, jsou přirozené nebo vznikají při výchově a vzdělávání?
  • Jak se  práce žen v Česku a na Slovensku liší od globálních trendů v této oblasti?
  • Lze považovat třídní rozdíly za zásadní zdroj nerovnosti? Je práce nástrojem osvobození žen?

Pozvání přijaly:

  • Libuše Heczková, jedna z autorek knihy Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná: O ženské práci
  • Ľubica Kobová, editorka knihy Feministky hovoria o práci.

Na akci je nutná předchozí registrace na knihovna@genderstudies.cz

Více informací naleznete na facebook události.