(za)hranice těla: gender ve škole férově, citlivě, otevřeně

Pozvánky

(za)hranice těla: gender ve škole férově, citlivě, otevřeně

22. 1. 2021

Organizace NESEHNUTÍ od 22. ledna do 29. ledna pořádá barcamp,který přemístili do online prostoru. Zaměří se na téma vzdělání a genderové rovnosti. 

  •  Tato akce reaguje zejména na potřebu větší citlivosti vůči očekáváním a stereotypům ve vzdělávání, které mohou limitovat studující z hlediska studijních výsledků i osobnostního vývoje.
  • Genderově citlivé vzdělávání slouží jako užitečný, důležitý a v neposlední řadě mladými lidmi chtěný nástroj. Je to totiž nástroj, který reflektuje, jak se stereotypy, společenské normy a kulturní vzorce promítají do vzdělávání, a ukazuje, jak s nimi pracovat a vytvářet rovné podmínky všem studujícím bez ohledu na pohlaví, sexuální orientaci nebo genderovou identitu.
  • Záměrem akce je prosadit genderově citlivé vzdělávání jako neoddělitelnou a neodmyslitelnou součást českého vzdělávacího systém.
  • Na akci jsou zvání*y všichni*všechny, kterých se vzdělávání nějakým způsobem dotýká, od mladých lidí, přes jejich rodiče, vyučující, youthworkers až po ty, kteří*které o vzdělávání rozhodují z pozice úřednické či politické

Více o události na facebooku NESEHNUTÍ.