Workshop: Role HR v prosazování genderové rovnosti v instituci

Pozvánky

Workshop: Role HR v prosazování genderové rovnosti v instituci

25. 9. 2019

NKC - gender a věda a pořádá workshop: Role HR v prosazování genderové rovnosti v instituci.

  • Středa 25. září 2019 v 14:00 až 16:30
  • Sociologický ústav AV ČR, Jilská 352/1, Praha 1, zasedací místnosti č. 207 (2. patro)

 

Zajímá Vás, jakou roli v prosazování genderové rovnosti mohou či by měly hrát HR a personální oddělení? Jaký přínos má strategické řízení lidských zdrojů s ohledem na rovnost pro instituci? Jak lze z pozice HR oddělení iniciovat změnu v organizaci? Přijďte na workshop, sdílejte s námi Vaše zkušenosti a získejte praktické příklady z praxe a návrhy konkrétních opatření.
__________________________________________________

Budeme se věnovat následujícím otázkám:
▶︎ Jaké jsou požadavky na řízení lidských zdrojů z hlediska národních a nadnárodních politik?
▶︎ Jak mohou HR a personální oddělení přispět k genderové rovnosti?
▶︎ Jak iniciovat změnu?
▶︎ Návrhy opatření a praktické příklady
▶︎ Jaké nástroje a podmínky by měla instituce poskytnout pracovnicím a pracovníkům personálních oddělení?
▶︎ Vyjednávání změny, argumenty a doporučení
__________________________________________________

Workshop povedou Timea Crofony a Jana Dvořáčková.

Z důvodu omezené kapacity prosíme potvrďte svoji účast na email timea.crofony@soc.cas.cz. Děkujeme za spolupráci.
__________________________________________________

Více informací:
▶︎ www.genderaveda.cz/gender-a-zmena
▶︎ www.twitter.com/NKC_CZ
▶︎ www.youtube.com/NKCzenyaveda