Workshop Komunity pro změnu: Genderová dimenze v obsahu výzkumu a vývoje

Pozvánky

Workshop Komunity pro změnu: Genderová dimenze v obsahu výzkumu a vývoje

16. 2. 2021

Oddělení Sociologického ústavu AV ČR, NKC - gender a věda pořádá 16. února online workshop Genderová dimenze v obsahu výzkumu a vývoje. Worshop se zaměří na genderový vývoj a inovaci, který znamená zohlednění poznatků z oblasti vlivu pohlaví (biologické faktory) a genderu (sociokulturní faktory) ve výzkumné praxi. Takové zvažování a jeho integrace napomáhá excelenci a validitě výzkumných výsledků, tvorbě relevantních technologií a odpovědných inovací pro nové trhy a vyšší kvalitu života společnosti. V současné době je téma vysoce aktuální – nový rámcový program Horizont Evropa požaduje povinnou integraci genderové dimenze ve výzkumu. Pro lepší orientaci v problematice jsme pro Komunitu pro změnu připravily workshop, který Vás provede základními tématy, ukáže dobrou praxi a přinese tipy pro různé oblasti výzkumu:

Témata:
- Vysvětlení dimenze pohlaví a genderu ve výzkumu a inovacích
- Přínosy integrace dimenze pohlaví a genderu do obsahu výzkumu a inovací (kvalita výzkumu, robustnost poznatků, vyšší relevance výsledků, rozšíření spektra uživatelů, cesta k novým poznatkům, službám a produktům)
- Genderová dimenze s ohledem na požadavky Horizontu Evropa
- Integrace dimenze pohlaví a genderu v různých vědních disciplínách (lékařství, územní plánování a doprava, umělá inteligence, robotika) – nejnovější příklady z praxe
- Jak dimenzi pohlaví a genderu systematicky začlenit do výzkumu
- Časté problémy při začleňování dimenze pohlaví a genderu
- Dobrá praxe ze zahraničních institucí a situace v ČR
Registrace  [➡]  bit.ly/3aah9Bl.
Link na online workshop je uveden přímo v registračním formuláři.