Workshop: Genderově senzitivní komunikace a jak na ni

Pozvánky

Workshop: Genderově senzitivní komunikace a jak na ni

8. 10. 2019

NKC - gender a věda pořádá workshop: Genderově senzitivní komunikace a jak na ni

  • úterý 8. října 2019 v 14:00 až 16:30
  • Sociologický ústav AV ČR, Jilská 352/1, Praha 1, zasedací místnosti č. 207 (2. patro)

Jak předcházet genderovým stereotypům v komunikaci a jaká opatření lze v instituci směrem ke zlepšení jazykové kultury přijmout? Dozvíte se na workshopu pořádaném NKC - gender a věda. Genderově senzitivní komunikace slouží jako jeden z nástrojů podpory férového prostředí v instituci. Napomáhá k zajištění genderové rovnosti, inkluzivity a podpoře diverzity. Jazyk a vizuální komunikace ovlivňuje prostředí uvnitř organizace samotné a slouží jako vizitka i navenek.
__________________________________________________

Společně se budeme se věnovat následujícím otázkám:
▶︎ Co je genderově senzitivní komunikace a proč ji potřebujeme?
▶︎ Jak jazyk napomáhá k udržování stereotypů a co s tím dělat?
▶︎ Genderově senzitivní komunikace napříč organizační strukturou instituce
▶︎ Jak genderově senzitivní jazyk v praxi používat a jak reflektovat požadavek genderově senzitivní komunikace ve vnitřních předpisech?
__________________________________________________

Workshop povedou Timea Crofony a Jana Dvořáčková

Z důvodu omezené kapacity prosíme potvrďte svoji účast na email timea.crofony@soc.cas.cz. Děkujeme za spolupráci.

__________________________________________________

Více informací:
▶︎ www.genderaveda.cz/gender-a-zmena
▶︎ www.twitter.com/NKC_CZ
▶︎ www.youtube.com/NKCzenyaveda