Workshop: Genderová dimenze do výzkumu a inovací

Pozvánky

Workshop: Genderová dimenze do výzkumu a inovací

29. 10. 2019

NKC - gender a věda pořádá Workshop: Genderová dimenze do výzkumu a inovací


  • úterý 29. října 2019 v 14:00 až 16:30
  • Sociologický ústav AV ČR, Jilská 352/1, Praha 1, zasedací místnosti č. 207 (2. patro)

Kdy je a kdy není relevantní ve výzkumu a inovacích zvažovat možnou pohlavní nebo genderovou výzkumu? Jak určit, zda je pohlavní nebo genderová dimenze relevantní konkrétně pro váš výzkum? Jak pohlavní nebo genderovou dimenzi integrovat do výzkumného záměru a metodologie tak, aby byly maximalizovány její přínosy? Jaké jsou nejčastější chyby, ke kterým při snaze o integraci genderové dimenze dochází, a jak se jim vyhnout?

Těmto otázkám se budeme věnovat na workshopu Genderová dimenze do výzkumu a inovací, který povedou Jana Dvořáčková a Timea Crofony.
__________________________________________________

Reflexe pohlavní a genderové dimenze v obsahu výzkumu je dlouhodobě spojována s vyšší kvalitou výzkumu i validitou jeho výsledků. V případě aplikace výsledků a vytváření inovací může přispívat k vyšší relevanci produktů či služeb pro různé společenské skupiny, jejich větší bezpečnosti a komfortu s jejich využíváním spojeného. Integrace genderové dimenze je také významně podporována Evropskou komisí, požadavek posouzení relevance této dimenze pro řešenou problematiku je standardní součástí návrhů projektů v programu Horizon 2020. K tomuto požadavku postupně přistupují i grantové agentury. V rámci workshopu budou také představeny příklady úspěšné integrace genderové dimenze z různých oborů (robotika, umělá inteligence, medicína…).
__________________________________________________

Pro více informací o našich aktivitách navštivte http://www.genderaveda.cz/gender-a-zmena/

Z důvodu omezené kapacity prosíme potvrďte svoji účast na email jana.dvorackova@soc.cas.cz. Děkujeme za spolupráci.
__________________________________________________

▶︎ www.genderaveda.cz
▶︎ www.twitter.com/NKC_CZ
▶︎ www.youtube.com/NKCzenyaveda