Výzkum českého akademického prostředí – zjištění a výzvy

Pozvánky

Výzkum českého akademického prostředí – zjištění a výzvy

6. 12. 2018

NKC – gender a věda, členská organizace České ženské lobby, se zabývá výzkumem českého akademického prostředí více než 10 let. V letech 2017 a 2018 uskutečnilo svůj prozatím nejrozsáhlejší výzkumný projekt, který mapoval pracovní podmínky v české vědě a výzkumu a bariéry pro rozvoj vědeckých kariér, zejména žen. Sestával z reprezentativního dotazníkového šetření a kvalitativní studie, která byla realizována na čtyřech vědeckých pracovištích (dvě vysoké školy, dva výzkumné ústavy) ze čtyř vědních oblastí.

Na semináři budou představena hlavní zjištění z dotazníkového šetření, která provedla ve spolupráci s CVVM Marta Vohlídalová, a podrobněji se seznámíme s výstupy kvalitativní studie. Autorky představí také otázky, které si v souvislosti s provedenou analýzou již získaných dat kladou, a které by mohly být důležité pro další výzkum akademického prostředí. Pojďte diskutovat, na co se ve výzkumu akademického prostředí a genderových nerovností ve vědě dále zaměřit.

  • Kateřina Cidlinská je doktorandkou Katedry sociologie FSV UK a SoÚ AV ČR, členkou výzkumného oddělení NKC – gender a věda, koordinátorkou mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce a předsedkyní České asociace doktorandek a doktorandů. 
  • Nina Fárová v současnosti studuje doktorát na Katedře antropologie Západočeské univerzity v Plzni a je členkou výzkumného oddělení NKC – gender a věda SOÚ AV ČR. Zabývá se tématem mužů a maskulinit ve feminizovaném prostředí základního školství.
  • Hana Maříková je vědeckou pracovnicí SOÚ AV ČR, pracuje v oddělení Gender a sociologie. Zabývá se genderovými nerovnostmi ve sféře soukromé i veřejné. V posledních letech se zaměřovala na oblast managementu, politiky a vědy.

Seminář se uskuteční 6.12. 2018 v 15:00 v zasedací místnosti 207, Jilská 1, Praha 1.

Sledujte facebook událost zde.