Veřejné slyšení na téma podpora kojení

Pozvánky

Veřejné slyšení na téma podpora kojení

20. 5. 2019

"Kojení by nemělo být vnímáno pouze jako zodpovědnost ženy. Její schopnost kojit se odvíjí od podpory a prostředí, ve kterém žije. Existuje širší odpovědnost vlád a společnosti podporovat ženy prostřednictvím politik a programů v dané komunitě." Dr. Nigel Rollins, WHO, 2016

Srdečně vás zveme na veřejné slyšení v Senátu Parlamentu ČR pořádané Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku ve spolupráci se SpoKojení, z. s. na téma podpora kojení. Akce se uskuteční dne 20. května od 10 do 15 hodin v Jednacím sále (vstup z Valdštejnské ulice, recepce A). Gestorem je doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.

V rámci aktualizovaného programu vystoupí:

zástupci Senátu

  • MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., a doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.,

 

zástupkyně Poslanecké Sněmovny

  • prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., a PhDr. Olga Richterova, Ph.D.,
  • MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, náměstkyně ministra zdravotnictví,
  • Mgr. Andrea Poloková (Mamila - stránka o dojčení),
  • MUDr. Anna Mydlilová (Laktační liga, Národní laktační centrum),
  • Petra Pařízková (Česká společnost porodních asistentek - Porodní Asistentky),
  • Mgr. et Mgr. Aneta Majerčíková (Šestinedělky, SpoKojení, z. s.),
  • Mgr. Jana Romanová (Česká asociace sester)
  • Bc. Markéta Scott Gasparová (Unie porodních asistentek),
  • PaedDr. Lucie Nečasová (SVČ Lužánky - pracoviště Lata, laktační poradna).

Akce je dostupná veřejnosti a v rámci rozpravy bude prostor i na vaše zkušenosti s podporou kojení, názory či dotazy.

Podmínkou účasti je registrace na emailové adrese info@spokojeni.org, a to nejpozději do 15. května. Při vstupu do Senátu je pak třeba prokázat se platným dokladem a projít bezpečnostní kontrolou.