Veřejná debata: Jak řešit sexuální obtěžování na univerzitách

Pozvánky

Veřejná debata: Jak řešit sexuální obtěžování na univerzitách

8. 4. 2021

Konsent pořádá 8. dubna od 5 hodin onlie diskusi s názvem Veřejná debata: Jak řešit sexuální obtěžování na univerzitách.

Konsent dostal skvělou příležitost vyvinout systém, který na akademické půdě zajistí bezpečí studujícím i vyučujícím. Otevíráme debatu, ve které téma sexuálního obtěžování na českých univerzitách chceme nejen prodiskutovat, ale snažíme se mu přijít na kloub, eliminovat a především mu předejít.
> Co víme o fenoménu sexuálního obtěžování u nás a konkrétně pak ve vysokoškolském prostředí?
> Jak chrání naše největší univerzita své studenty*ky?
> Čím se můžeme v řešení těchto problémů inspirovat od Izraele a jak nám mohou pomoci nové technologie a inovace v oblasti IT?
Přijďte diskutovat se ženami, které jsou (nejen) v českých vodách v našich tématech průkopnicemi a odbornicemi.
Staňte se spolu s námi amabsadory*kami změny a pojďme vytvořit bezpečné prostředí pro všechny studující.
! Debata je předzvěst konání 1. česko-izraelského hackatonu. Tématem bude Ženy, bezpečí a technologie a cílem Konsentu je v jeho rámci brainstormovat nad technologickým řešením informovanosti a bezpečného řešení sexuálního obtěžování na vejškách. Takže kdo je zvědavý, dozví se víc právě tady:
Diskutujícími budou:
Sara Polak > Bývalá archeoložka a evoluční antropoložka, posledních 8 let pracuje ve startupech a nyní popularizuje umělou inteligenci. Renesanční žena, která vám ukáže, že technologií se nemusíme bát.
Linda Štucbartová > Podnikatelka, zakladatelka projektu Česko-izraelského ženského akcelerátoru, koučka a mentorka. Více než 10 let se věnuje podpoře žen v korporacích a v podnikání. K tématu násilí ji přivedl izraelský projekt Sebevědomé sebeobrany.
Blanka Štefaničová > Ambsadorka změny na Univerzitě Karlově, kde se věnuje ekonomicky či sociálně znevýhodněným studujícím, studujícím rodičům a má na starosti genderovou agendu včetně prevence sexuálního obtěžování.
Johanna Nejedlová > publicistka, zakladatelka a ředitelka organizace Konsent.
 

Více na facebookové události.