V. Kongres České komory porodních asistentek

Pozvánky

V. Kongres České komory porodních asistentek

21. 10. 2022

 

V. kongres České komory porodních asistentek se bude konat dne 21. a 22.října 2022 v Plzni. Kongres je pořádán ve spolupráci se pobočným spolkem porodních asistentek Plzeňského kraje, p. s. (SPAPK), Fakultou zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, Ústavem zdravotnických věd  Masarykovy univerzity v Brně, Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice  a Ústavem ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské  fakulty Ostravské univerzity.