Úvod do práce s traumatizovanou osobou v kontextu domácího a sexuální násilí

Pozvánky

Úvod do práce s traumatizovanou osobou v kontextu domácího a sexuální násilí

27. 11. 2019

Úvod do práce s traumatizovanou osobou v kontextu domácího a sexuálního násilí - akreditovaný kurz MPSV

  • Datum konání kurzu: 27. 11. 2019
  • Místo konání: V Luhu 715/6, Praha 4, 140 00
  • Maximální počet účastníků: 12
  • Lektorky: Mgr. Jana Hrazdilová (sociální pracovnice a terapeutka), Mgr. Miroslava Flemrová (sociální pracovnice a terapeutka), lektorka a garantka kurzu Mgr. Naďa Gubová (sociální pracovnice a terapeutka)

Kurz usiluje o to, interaktivní formou představit problematiku domácího a sexuálního násilí, blíže se věnuje problematice traumatu a procesu traumatizace obětí, včetně jejich projevů. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními zásadami vedení rozhovoru s traumatizovanou osobou, aby nedocházelo k sekundární viktimizaci oběti. Na závěr se kurz věnuje psychohygieně pracovníků v přímé práci, aby se předešlo syndromu vyhoření, a tím také nevhodné práci s traumatizovanými oběťmi.

  • Celodenní kurz: 8 vyučovacích hodin (9,00-16,30)
  • V ceně kurzu je zahrnuto menší občerstvení a materiály pro účastníky. Účastníci obdrží po skončení kurzu osvědčení o absolvování.
  • Kurz je vhodný pro studenty/ky a pracovníky/ice z oblasti pomáhajících profesí, jež se mohou ve své praxi setkat s oběťmi domácího či sexuálního násilí.

Přihlásit se můžete pomocí přihlašovacího formuláře na tomto ODKAZU nebo na mailu: administrativa@profem.cz