soustře*DĚNÍ: summer4equality

Pozvánky

soustře*DĚNÍ: summer4equality

13. 7. 2022

NESEHNUTÍ Vás zve na událost:

Je ti 14 - 20 let a chtěl*a bys strávit tři dny v Brně v bezpečném, neformálním, inkluzivním a krásném prostoru tím, že:
se seznámíš s novými lidmi...?
budeš diskutovat a sdílet témata, která obvykle nemáš moc prostoru s nikým důkladně probrat...?
naučíš se nové věci týkající se hlavně kreativního vyjádření názoru nejen na sociálních sítích (Instagramu)...?
zapojíš se v míře a formě, jaká ti vyhovuje, do tvorby kampaně s cílem přispět ke změnám v českém vzdělávání...?
budeš mít možnost se zeptat na věci, které tě tíží v oblasti rovnosti (nejen genderové), identity, sexuality nebo vztahů...?