Sexuální násilí a trauma

Pozvánky

Sexuální násilí a trauma

13. 9. 2021

Organizace proFem pořádá akreditovaný kurz s názvem Sexuální násilí a trauma v pondělí 13. 9. 2021.

Akreditace: akreditovaný vzdělávací program MPSV

Přihlásit se můžete zde.

Obsah: 

Setkáváte se ve svém profesním životě s lidmi, kteří zažili sexuální násilí, nebo se o tuto problematiku zajímáte? Pak je kurz určen právě Vám!

V první části kurzu se budeme věnovat základnímu vymezení sexuálního násilí a jeho jednotlivým formám. Dále se seznámíte s legislativou, která je určená k ochraně obětí sexuálního násilí. Upozorníme na mýty, které se s tématem pojí, a ovlivňují odbornou i laickou veřejnost v přístupu k obětem sexuálního násilí. Zmíníme četnost výskytu sexuálního násilí ve společnosti.

Druhá část kurzu je věnována dopadům sexuálního násilí na oběť i její okolí. Vymezíme si pojmy trauma a rape trauma (trauma ze znásilnění). Budeme hovořit o tom, jaká jsou specifika práce s lidmi, kteří sexuálního násilí zažili, a čemu je dobré se v kontaktu s nimi vyvarovat. Dozvíte se také, co by měla oběť po napadení dělat a na koho se může obrátit.

Kurz má praktický charakter a pracuje s interaktivními prvky.

Hlavní lektorka:

PhDr. Dana Pokorná - Problematice domácího násilí se věnuje 15 let, v organizaci proFem pracuje jako vedoucí sociálních služeb, přednáší problematiku domácího násilí na FF UK v rámci celoživotního vzdělávání a rovněž od roku 2012 provozuje soukromé psychoteraputické poradenství.

Další lektor:

Mgr. Tereza Piknová, Dis. - Profesně se věnuje poskytování poradenství obětem domácího a sexuálního násilí již od roku 2015. 

Délka kurzu: 8 hodin (přibližný čas: 8:30-15:30 hod., s hodinovou pauzou na oběd)

Cena: 1890 Kč/osoba

V ceně kurzu jsou zahrnuty nápoje a tištěné materiály. Každý z účastníků obdrží po skončení kurzu osvědčení o asbolvování. Podmínkou pro udělení osvědčení je účast na celé délce kurzu.

Místo konání: V Luhu 715/6, 140 00 Praha 4 - Nusle