Seminář: Sexuální násilí a právo

Pozvánky

Seminář: Sexuální násilí a právo

1. 10. 2021

Organizace proFerm pořádá 1. října kurz s názvem Sexuální násilí a právo. Kurz je zaměřen na právní aspekty sexuálního násilí a hodí se pro všechny z vás, kteří se chcete do problematiky sexuálního násilí ponořit hlouběji. V kurzu se podíváme na vymezení pojmu sexuálního násilí ve světle českého právního řádu, dále na procesní postupy orgánů činných v trestním řízení při šetření a rozhodování o případech sexuálního násilí. Problematiku doplňuje významná část zaměřená na definování mýtů a stereotypů o sexuálním násilí, přičemž tato část výuky slouží k ozřejmění nesprávné aplikační praxe v oblasti sexuálního násilí. Více najdete na stránkách organizace.

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWHOWoJiEE0VWFlswVzphZ7MrW1QFa...

Akreditace: akreditovaný vzdělávací program MPSV

Obsah: Kurz je zaměřen na právní aspekty patologického jevu sexuálního násilí. Začneme s vymezením pojmu sexuálního násilí ve světle českého právního řádu, účastníci kurzu se také seznámí s procesními postupy orgánů činných v trestním řízení při šetření a rozhodování o případech sexuálního násilí. Věnovat se mimo jiné budeme oblasti právní pomoci obětem trestných činů. Problematiku doplňuje významná část zaměřená na definování mýtů a stereotypů o sexuálním násilí, přičemž tato část výuky slouží k ozřejmění nesprávné aplikační praxe v oblasti sexuálního násilí, společně se zaměříme na to, jak tato negativa odstranit.

Hlavní lektorka:

Mgr. Kateřina Mužíková - advokátní koncipientka, která se dlouhodobě věnuje pomoci obětem domácího násilí a sexuálního násilí

Délka kurzu: 8 hodin (přibližný čas: 9:00-16:00hod., s hodinovou pauzou na oběd)

Cena: 1890 Kč/osoba

Každý z účastníků obdrží po skončení kurzu osvědčení o absolvování. Podmínkou pro udělení osvědčení je účast na celé délce kurzu. V ceně kurzu jsou zahrnuty nápoje a tištěné materiály. 

Místo konání: V Luhu 715/6, 140 00 Praha 4 - Nusle