Seminář: Práva obětí domácího a sexuálního násilí v rámci trestního řízení

Pozvánky

Seminář: Práva obětí domácího a sexuálního násilí v rámci trestního řízení

8. 10. 2021

Nově akreditovaný kurz organizace proFem se zabývá problematikou trestního řízení v České republice se zaměřením na práva obětí domácího a sexuálního násilí. Koná se 8. října. Seznámíme vás s tím, jak celý proces trestního řízení vypadá, jak postupují jednotlivé orgány a dozvíte se také, jaká práva mají lidé, kteří zažili domácí či sexuální násilí. Naučíme vás, jakým způsobem podat trestní oznámení a jaká práva a povinnosti mají jednotliví účastníci řízení. Po kurzu budete umět určit, zda vaší klientce či klientovi náleží postavení zvlášť zranitelné oběti. Více na stránkách organizace.

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTXUjO5EHIW9kZ6GVFxiUwVECzQbUa...

Název kurzu: Práva obětí domácího a sexuálního násilí v rámci trestního řízení

Akreditace: akreditovaný vzdělávací program MPSV

Obsah: 

Pracujete s obětmi sexuálního či domácího násilí? Chtěli byste se seznámit s tím, jaká jsou jejich práva v rámci trestního řízení a jak minimalizovat sekundární viktimizaci?

Nově akreditovaný kurz se zabývá problematikou trestního řízení v České republice se zaměřením na práva obětí domácího a sexuálního násilí.

Účastníci se seznámí s tím, jak celý proces trestního řízení vypadá, jak postupují jednotlivé orgány a dozví se také, jaká práva mají lidé, kteří zažili domácí či sexuální násilí. Tyto znalosti pak mohou využít například při práci s takovými klienty. Absolventi kurzu se naučí, jakým způsobem podat trestní oznámení a znají práva a povinnosti účastníků řízení. Získají také dost znalostí k tomu, aby dokázali určit, zda klientovi náleží postavení zvlášť zranitelné oběti, a umí využít práva oběti tak, aby byla minimalizována sekundární viktimizace.

Hlavní lektorka:

Mgr. Martina Houžvová - advokátka, která se dlouhodobě věnuje pomoci obětem domácího a sexuálního násilí

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (přibližný čas: 9:00 - 16:00, s hodinovou pauzou na oběd)

Cena: 1890 Kč/osoba

Každý z účastníků obdrží po skončení kurzu osvědčení o asbolvování. Podmínkou pro udělení osvědčení je účast na celé délce kurzu. V ceně kurzu jsou zahrnuty nápoje a tištěné materiály. 

Místo konání: V Luhu 715/6, 140 00 Praha 4 - Nusle