Prolomit mlčení: sexuální násilí, jeho dopady a možnosti řešení

Pozvánky

Prolomit mlčení: sexuální násilí, jeho dopady a možnosti řešení

22. 10. 2019

proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci Prolomit mlčení: sexuální násilí, jeho dopady a možnosti řešení.

 • 22. 10. 2019 
 • od 9.00 do 17.00 hodin
 • v prostorách Ministerstva vnitra (Nad Štolou 3, Praha 7, místnost č. 088, přízemí).

Na konferenci vystoupí:

 • Jennifer Landhuis (AEquitas, SPARC - USA), Systém pomoci obětem sexuálního násilí v USA
 • PhDr. Alexandra Machková, mjr. Mgr. Jan Machuta, mjr. Bc. Milan Ulrich, DiS. (Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy), Aktuální úskalí při odhalování a vyšetřování sexuálně motivované trestné činnosti páchané na dětech
 • doc. PhDr. Marek Preiss, PhD. (Národní ústav duševního zdraví; University of New York in Prague),Transgenerační přenos traumatu   
 • Mgr. Petr Odstrčil (ViaDuct), Psychoterapie traumatu s tématem sexuálního násilí 
 • PhDr. Štěpán Vymětal, PhD.
 • Mgr. Hana Wernerová (Persefona)
 • Mgr. Veronika Ježková (proFem, o.p.s. ; Pro Bono Aliance, o.s.), Aktuální problémy při poskytování pomoci obětem sexuálního násilí
 • PhDr. Dana Pokorná (proFem, o.p.s.), Mezery v systému sociálních služeb pro oběti sexuálního násílí v ČR

 • Program bude brzy blíže specifikován.
 • Občerstvení zajištěno.
 • Konference bude tlumočena z a do angličtiny.
 • Prosíme o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím online formuláře zde.

 

Konference je finančně podpořena Velvyslanectvím USA v České republice a Fondem pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021.