Problematika odškodňování obětí trestné činnosti - akreditovaný kurz

Pozvánky

Problematika odškodňování obětí trestné činnosti - akreditovaný kurz

25. 10. 2019

Problematika odškodňování obětí trestné činnosti a poskytování peněžité pomoci státem pro poskytovatele sociálních služeb - akreditovaný kurz MPSV

  • Pořadatel: proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s.
  • Datum konání kurzu: 25. 10. 2019
  • Místo konání: V Luhu 715/6, Praha 4, 140 00
  • Maximální počet účastníků: 12
  • Lektor: Mgr. David Oplatek
  • Cena: 1590 Kč

Kurz je zaměřen na rozšíření znalostí sociálních pracovníků odškodňování obětí trestné činnosti a poskytování peněžité pomoci státem. Z hlediska právních norem se budou účastníci kurzu zabývat zákonem č. 141/1961 Sb., trestní řád, příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a jejich výkladem. Účastníci kurzu se dozvědí, jaké možnosti mají jejich klienti při získání náhrady škody v trestním i případném navazujícím občanském řízení. V kurzu se budou zabývat lhůtami i stádii trestního řízení, v jakých je potřeba právo klientů na náhradu škody uplatnit. Velký důraz bude kladen na stanovení výše náhrady škody, která s platností nového občanského zákoníku doznala zásadních změn. Část kurzu bude věnována postupu při získání peněžité pomoci od státu dle zákona o obětech trestných činů.

Celodenní kurz: 8 vyučovacích hodin (9,00-16,30)

V ceně kurzu je zahrnuto menší občerstvení a materiály pro účastníky. Účastníci obdrží po skončení kurzu osvědčení o absolvování.

Kurz je vhodný pro studenty/ky a pracovníky/ice z oblasti pomáhajících profesí, jež se mohou ve své praxi setkat s oběťmi domácího či sexuálního násilí.

Přihlásit se můžete pomocí přihlašovacího formuláře na tomto odkazu nebo na mailu administrativa@profem.cz