Podpůrná online skupina pro zdravotníky a pomáhající profese pracující s perinatální ztrátou

Pozvánky

Podpůrná online skupina pro zdravotníky a pomáhající profese pracující s perinatální ztrátou

14. 6. 2022

Cílem společného setkávání ve skupině je vzájemná podpora, sdílení zkušeností, nástrojů a tipů na dobrou praxi.

Principy skupiny jsou zejména bezpečí, intimita, anonymita, kolegiální podpora a nehodnocení.

Jsme si vědomy omezení, které přináší on-line kontakt – nemůžeme zažít fyzickou blízkost a čaj si taky každý musí uvařit sám. Zároveň ale můžeme nabídnout skupinu kolegyním a kolegům, kteří by se kvůli vzdálenosti nepotkali, nebo těm, pro které není fyzické setkávání dostupné z jiných důvodů.

Naším cílem je vytvořit bezpečné prostředí, kde bude mít svoje místo mluvení i ticho, smích i pláč, Vaše zkušenosti, podpora i ocenění. Věříme, že podobné zážitky nám, lidem v pomáhajících profesích, umožňují doplnit zdroje a odložit, co nás tíží. Moc bychom si přály, abyste ze skupiny odcházeli s pocitem, že jsou Vaše hlasy slyšet a že v tom nejste sami.

Jak to bude probíhat:

Skupinu budeme svolávat 5x ročně a setkání bude trvat 2 hodiny (18:00 – 20:00)
Skupina je otevřená, účastníci se mohou střídat, na každé sezení je potřeba se přihlásit
Ve skupině bude maximálně 15 účastníků (minimální počet je 7)
Budeme rádi, pokud do skupiny přinesete svoji kazuistiku, ale není to nutné
Budeme se potkávat na platformě Zoom
Vítáni jsou účastníci, kteří již s profesní podporou mají zkušenosti, ale i ti, kteří zatím neměli možnost ji zažít
Skupinou vás budou provázet supervizorka Petra Michalová a psychoterapeutka Kateřina Hájková Klíčová, členky Týmu perinatální ztráty