ONLINE kurz: Distanční formy poradenství pro oběti domácího násilí

Pozvánky

ONLINE kurz: Distanční formy poradenství pro oběti domácího násilí

26. 5. 2021

Centrum ROSA, které pomáhá obětem domácího násilí, pořádá 26. května akreditovaný kurz s názvem  Distanční formy poradenství pro oběti domácího násilí.

Na kurz se můžete přihlásit zde.

Další kurzy najdete na stránkách organizace. 

Akreditace:   MPSV č. A2020/1055-SP
Obsah: Účastníci získají orientaci v problematice domácího násilí, specifických potřebách obětí domácího násilí, zejména ve vztahu k zajištění bezpečí a dlouhodobé podpory obětí v rámci pobytové služby. Seznámí se s principy vyhodnocování rizik eskalace násilí ve vztahu, vytvářením bezpečnostního plánu (pro situace, kdy se oběť připravuje na odchod do pobytové služby a v rámci pobytové služby). Získají podrobnější informace o materiálně-technickém zajištění bezpečného pobytu uživatelů služby a v rámci práce v malých skupinkách a modelových případech prohloubí své komunikační dovednosti při jednání s oběťmi domácího násilí.
Cílové kompetence  Účastníci získají orientaci v problematice domácího násilí, specifických potřebách obětí domácího násilí, zejména ve vztahu k zajištění bezpečí a dlouhodobé podpory obětí v rámci pobytové služby. Seznámí se s principy vyhodnocování rizik eskalace násilí ve vztahu, vytvářením bezpečnostního plánu (pro situace, kdy se oběť připravuje na odchod do pobytové služby a v rámci pobytové služby). Získají podrobnější informace o materiálně-technickém zajištění bezpečného pobytu uživatelů služby a v rámci práce v malých skupinkách a modelových případech prohloubí své komunikační dovednosti při jednání s oběťmi domácího násilí.
Délka kurzu: 8 hodin (přibližný čas: 9:00-16:00hod)
Cena online kurzu: 1500 Kč/osoba (při 2 a více účastnících z jedné organizace sleva 25 %, kontakt: martina.hronova@rosacentrum.cz)
Každý účastník obdrží po skončení kurzu osvědčení o absolvování. Podmínkou pro udělení osvědčení je 100% účast na celé délce kurzu.
Místo konání: On-line
Nepřenosný link na školení bude účastníkům zaslán po zaplacení na mailovou adresu uvedenou v přihlášce.