NKC naTVT: Žena mezi prací a domácností

Pozvánky

NKC naTVT: Žena mezi prací a domácností

19. 10. 2018

NKC Gender a věda zve na přednášku Prof. PhDr. Dana Musilové, CSc. na téma Žena mezi prací a domácností v první polovině 20. století. Akce se koná v rámci Týdne vědy a techniky dne 5.listopadu 2018 od 19.00 hod v Akademii věd ČR (Národní 3, Praha 1)

Jak se proměňovaly názory veřejnosti na ženskou práci v 19. a 20. století? Jak to bylo s prací žen v rodinných živnostech a podnicích? Pracovaly tehdy ženy z lásky k rodině? Zhroutila by se společnost, kdyby ženy přestaly vykonávat domácí práce?

Historička a profesorka Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Dana Musilová se specializuje na dějiny 20. století a genderovou historii. V přednášce, pořádané oddělením NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR v rámci Týdne vědy a techniky, se bude zabývat otázkou, kam sahají počátky placené ženské práce, jak a kdy vznikaly specificky ženské profese, za jakých okolností a s jakými výsledky se ženy domáhaly vstupu do tzv. mužských povolání a rovného přístupu na trh práce. Neopomene ani dobový pohled veřejnosti na profesní činnost žen.

Prof. PhDr. Dana Musilová CSc. je autorkou a spoluautorkou několika monografií, kapitol v zahraničních a v domácích kolektivních monografiích a dalších odborných textů. V roce 2017 vydala spolu s Marií Bahenskou a Libuší Heczkovou knihu Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná. O ženské práci.