Násilí na ženách a domácí násilí za COVID-19

Pozvánky

Násilí na ženách a domácí násilí za COVID-19

10. 12. 2020

Výzkumnice Blanka Nyklová s Danou Moree představí 10. prosince od 14:00 hlavní výsledky výzkumu, který začaly v reakci na proměny v oblasti domácího násilí za nouzového stavu. Na jaře 2020 začaly analyzovat data ze tří specializovaných neziskových organizací zaměřených na pomoc obětem domácího násilí i na jeho prevenci doplněných o expertní rozhovory a rozhovory s dlouhodobými klientkami. Po ukončení nouzového stavu na tuto analýzu navázaly kvalitativními rozhovory s pracovnicemi a pracovníky PČR, OSPOD, intervenčních center a dále terapeuty a terapeutkami, v současné době probíhá poslední fáze výzkumu zaměřená na justici. V příspěvku se rovněž zaměříme na metodologickou náročnost situace, kdy jsme začaly spolupracovat na výzkumu bez toho, abychom se znaly, a to z pozic dvou různých disciplín.

Blanka Nyklová je socioložka působící v oddělení NKC - gender a věda SOÚ AV ČR. Kromě studií vědy a techniky se věnuje i problematice genderově podmíněného násilí.
Dana Moree přednáší na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a mimo jiné se zaměřuje na otázky inluzivního vzdělávání a na divadlo utlačovaných.
Online semináře budou organizovány přes službu Zoom. Je nutná registrace pro zaslání přístupových údajů. Odkaz na registraci naleznete ZDE.