Mezinárodní konference „Hranice, mobilita péče a translokální sociální reprodukce“

Pozvánky

Mezinárodní konference „Hranice, mobilita péče a translokální sociální reprodukce“

2. 12. 2021

 

Sociologický ústav AV ČR a Fakulta humanitních studií UK ve spolupráci se Sdružením pro integraci a migraci pořádají 2. prosince od 9:00 mezinárodní sympozium Borders, Mobility of Care and Translocal Social Reproduction.

Současný vývoj událostí v reakci na pandemii COVID-19 zviditelnil deficit péče a sociální nerovnosti uvnitř EU, které jsou provázány s poskytováním péče. Zavírání hranic na začátku pandemie vyneslo na světlo skutečnost, že systém zajištění péče v řadě evropských zemí stojí na levné práci a vykořisťování a zneužívání mobility pečovatelek. Sympozium se zaměří na regionální perspektivu střední Evropy, kde je přeshraniční trh péče postaven na institucionalizované kombinaci inkluze (v EU prostřednictvím přístupu na trh práce) a exkluze pracovních migrantů/ek s ohledem na některé aspekty pracovních a sociálních práv.

Program
Abstrakty 

Sympozium se bude konat v hybridním formátu. Prosíme, registrujte se prostřednictvím formuláře. V případě zájmu o účast online vám zašleme odkaz na událost před konáním sympozia. Kapacita v sále je omezená z důvodu protipandemických opatření.

Účastníci musejí prokázat svou bezinfekčnost úplnou vakcinací nebo lékařským osvědčením o prodělané nemoci Covid-19.

Aktuality k události můžete sledovat na facebooku.