ON-LINE akreditovaný kurz Specifika práce s oběťmi domácího násilí

Pozvánky

ON-LINE akreditovaný kurz Specifika práce s oběťmi domácího násilí

28. 4. 2021

Organizace ROSA, která se věnuje pomoci obětem domácího násilí, pořádá 28. dubna online kurz s názvem Specifika práce s oběťmi domácího násilí.

Přihlásit se můžete zde.

Akreditace:  MPSV č. A2020/1053-SP
Obsah:   Kurz je zaměřen na zvýšení profesních kompetencí pracovníků při jednání s oběťmi domácího násilí, jejichž potřeby a náročná životní situace, ve které se nacházejí, jsou velmi specifické a odlišné od jednání s jiným typem klientů sociálních služeb. V úvodní části se kurz zaměřuje na zcitlivění k problematice domácího násilí, pochopení prožívání a chování obětí a základní charakteristiky dynamiky násilí ve vztazích, včetně cyklu násilí a profilu násilné osoby. V další části se kurz věnuje zejména prohloubení schopnosti identifikovat případy domácího násilí, odlišit je od konfliktních situací, sestavit bezpečnostní plán, ale informuje také o vlivu prožitého násilí na zdraví a chování oběti. Jeden z modulů se věnuje podrobněji také problematice dětí, které jsou svědky domácího násilí, jejich ochraně a oblasti rodinného i trestního práva související s touto problematikou.
Cílové kompetence  Po absolvování kurzu budou účastníci schopni:  identifikovat případy domácího násilí a jeho jednotlivé formy – odlišit domácí násilí od konfliktních situací – identifikovat rizikové faktory pro opakování a eskalaci násilí v rodině – sestavit individuální bezpečnostní plán pro oběť i pro děti vyrůstající v rodině, kde dochází k domácímu násilí – na základě modelových situací a vlastního prožitku v roli oběti citlivěji komunikovat s oběťmi domácího násilí a reflektovat jejich potřeby Cílem kurzu je také rozvoj kompetencí pracovníků v oblasti citlivého kladení otázek na prožité násilí, aktivní naslouchání s cílem podpořit oběť jako prevence sekundární viktimizace.
Délka kurzu: 8 hodin (přibližný čas: 9:00-16:00hod)
Cena online kurzu: 1500 Kč/osoba (při 2 a více účastnících z jedné organizace sleva 25 %, kontakt: martina.hronova@rosacentrum.cz)
Každý účastník obdrží po skončení kurzu osvědčení o absolvování. Podmínkou pro udělení osvědčení je 100% účast na celé délce kurzu.
Místo konání: On-line
Nepřenosný link na školení bude účastníkům zaslán po zaplacení na mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Další kurzy můžete najít na strákách ROSA.