Kulatý stůl: Sólo rodiče na trhu práce - potenciál a příležitosti

Pozvánky

Kulatý stůl: Sólo rodiče na trhu práce - potenciál a příležitosti

23. 3. 2021

Organizace Aperio pořádá 23. března od 9:30 online debatu s názvem Sólo rodiče na trhu práce – potenciál a příležitosti. Účastníkům budou předány aktuální poznatky, sdílení dobré praxe, diskuze s odborníky.
Záštitu nad akcí převzala poslankyně za Piráty Olga Richterová.

Pro účast je zapotřebí se registrovat v online formuláři. 

Pokyny k přístupu budou všem přihlášeným účastníkům zaslány s předstihem.
Sólo rodiče mohou zaměstnavatelům nabídnout velké nasazení, loajalitu a kompetence – předsudky a limity trhu práce je (a zejména ženy) však staví do nevýhodné role. Jak jim pomoci maximalizovat jejich potenciál a překonat výzvy vyplývající z dopadů pandemie covid-19, o tom budou diskutovat odbornice a odborníci z oborů sociologie, ekonomie, neziskového sektoru i byznysu.
Uslyšíte:
- jaká zjištění přinesl průzkum situace sólo matek na trhu práce,
- jaké potřeby mají sólo matky na trhu práce,
- jaké jsou podpůrné a negativní faktory ovlivňující jejich úspěch,
- jak covid-19 postupně ovlivňuje jejich možnosti,
- jak se změnil trh práce v důsledku koronavirové krize a jaká je dobrá praxe zaměstnavatelů.
Moderátorkou akce je Jana Ciglerová.
V rámci kulatého stolu vystoupí: Radka Dudová (SocÚ AV ČR, FF UK), Filip Pertold (IDEA při CERGE-EI), Eliška Kodyšová / Lucie Ryntová (Aperio), Petra Tenglerová (RC Heřmánek, Olomouc), Jana Skalková (Byznys pro společnost) a Petra Sýkorová (pme Familienservice).