Kulatý stůl: Odmítněme násilí na ženách

Pozvánky

Kulatý stůl: Odmítněme násilí na ženách

22. 9. 2021

Pod záštitou pana senátora Václava Lásky pořádá Otevřená společnost, o.p.s. ve spolupráci s ČŽL 

22. září od 13:00 Kulatý stůl: Odmítněme násilí na ženách.

Na událost je potřeba se předem registrovat.

Místo konání: 
Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Malá Strana, Praha 1

Vchod z Valdštejnského náměstí, místnost: Zaháňský salonek (1. patro)

Termín:

22. 9. 2021 od 13:00 do 16:00 hodin

Registrace:

Na akci je nutné registrovat se z důvodu omezené kapacity sálu. Odkaz na registrační formulář: https://forms.gle/vWF7o79aFB7tVTUd9

Genderově podmíněné násilí představuje v České republice palčivý, nedostatečně řešený problém. Zkušenost s různými druhy genderově podmíněného násilí u nás zažívá každá třetí žena. Tento společenský problém ještě narostl v období koronavirových omezení, kdy lidé trávili řádově více času v domácnostech. V květnu 2021 uplynulo již deset let od přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Dosud ji podepsalo 45 zemí Rady Evropy, ratifikace proběhla v 33 z nich. Česká republika podepsala Istanbulskou úmluvu 2. května 2016 avšak dosud nebyla ratifikována Parlamentem. 

 Program:

Moderátorka: Hana Stelzerová – ředitelka České ženské lobby (ČŽL)

13:00 – 13:15 Úvod - Václav Láska – senátor ČR a Marta Smolíková – předsedkyně ČŽL/ředitelka Otevřená společnost o.p.s.

13:15 – 13:30 - Zlehčování problému sexuálně podmíněného násilí - Veronika Ježková – vedoucí právních služeb ProFem o.p.s.

13:30 – 13:45 - Situace obětí genderově podmíněného násilí - Daniel Bartoň - advokát a vyučující na ETF UK

13:45 - 14:00 Výzkumná zpráva: genderově podmíněné násilí a COVID - Blanka Nyklová - socioložka Sociologický ústav AV ČR

14:00 – 15:00 Diskuse

15:00 – 15:15 Přestávka

15:15 – 16:00 Závěr: Co může učinit Senát ČR? (Václav Láska – Senát ČR, Tomáš Pavlas – Iniciativa Genderman Otevřená společnost o.p.s.)

Senát ČR je z významných zastupitelských orgánů tím orgánem, ve kterém je zastoupeno nejméně žen. Roli mužů z významných institucí pokládáme v duchu iniciativy OSN HeForShe při prosazování rovnosti žen a mužů za důležitou. Věříme, že na základě diskutovaných faktů a argumentů získáme nové důležité ambasadory ratifikace Úmluvy. Více než slova jsou však skutečné příběhy. Poslechněte si některé z nich. Zažily je ženy a čtou je muži. Videospot: Odmítej násilí a respektuj ženy, když o něm mluví: https://www.youtube.com/watch?v=6n47iYH0FWM.

____________________________________________________________________

Kontakt: Tomáš Pavlas, Otevřená společnost o.p.s., tomas.pavlas@osops.cz, +420775022261

Uspořádání kulatého stolu bylo realizováno za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady Evropy.