Kongres České komory porodních asistentek

Pozvánky

Kongres České komory porodních asistentek

19. 5. 2018

Druhý kongres České komory porodních asistentek, z.s. (ČKPA) se bude konat 19. 5. 2018  v Pardubicích.

Hlavním organizátorem kongresu je ČKPA a její pobočný spolek Východočeský spolek porodních asistentek (VČSPA). Na organizaci kongresu spolupracuje VČSPA/ČKPA s Fakultou zdravotnických studií Univerzity PardubiceFakultou zdravotnických studií ZČU v Plzni a Ústavem ošetřovatelství a porodní asistence LF Ostravské univerzity v Ostravě.

Záštitu nad kongresem převzal děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. doc. MUDr. Milan Košťál, CSc. a náměstek primátora Magistrátu města Pardubic Mgr. Jakub Rychtecký.

Určeno pro: porodní asistentky, studující Porodní asistence, osoby vzdělávající nelékařské zdravotnické pracovníky, ostatní nelékařské profese, lékaře, duly a jiné příznivce porodní asistence.