Konference „V porodnici jako doma“ 1.-21.11.2021

Pozvánky

Konference „V porodnici jako doma“ 1.-21.11.2021

1. 11. 2021

 

Konference „V porodnici jako doma“ 1.-21.11.2021

aneb tradiční porod v moderní době

Cíl akce:

Záměrem této online konference je sdílení dobré praxe podporující přirozený porod v porodnicích v ČR, Německu, UK a dalších evropských zemích.

Chceme ukázat různé modely porodní péče napříč Evropou a umožnit vzájemné obohacení mezi účastníky konference a zlepšit tak porodní péči u nás potažmo v okolních zemích.

Důraz bude kladen na roli porodní asistentky a jako prezentující jsme vybrali místa kde probíhá porod na porodním sále či v porodním pokoji pod vedením porodní asistentky.

Více přímo na stránkách události. 


 

Pro koho je akce určena:

Konference je určena pro širokou odbornou ale i laickou veřejnost vzhledem k tomu, že porod se přinejmenším jednou v životě týkal každého z nás.

Hlavní cílovou skupinou jsou zdravotníci pracující v oblasti porodnictví, studentky porodní asistence,
medici a nastávající rodiče či ti, kdo touží po zlepšení lokální porodní péče.


 

Průběh konference:

Shromážděné příspěvky vystupujících (porodnice, porodní domy apod. z ČR, Německa, UK, Lotyšska a další) budou převedeny do tří jazykových mutací: češtiny, němčiny a angličtiny. Příspěvky budou následně umístěny na internetovou platformu konference.

Diváci získají za malý poplatek přístup ke všem příspěvkům, které budou moci shlédnout/pročíst ve svém volném čase.

Budou-li mít dotazy k přednášejícímu, budou mít možnost zaslat svůj dotaz na určenou e-mailovou
adresu.

V závěru každého týdne proběhne s přednášejícími panelová diskuze, jehož součástí bude i prostor pro otázky diváků.


 

Na co se zaměříme:

  • Jaké vzdělání potřebují porodní asistentky ke své práci
  • Kde a jak mohou porodní asistentky pracovat
  • Jaké možnosti porodní péče mohou ženy v dané zemi využít
  • Jakým způsobem podporují porodní asistentky/lékaři zdravé těhotenství a zdravý přirozený
  • porod
  • Jak funguje mezioborová spolupráce
  • Co by ve své práci porodní asistentky rády zlepšily, jaké vnímají ve své práci výzvy?
  • Čelí porodní asistentky nějakým omezením nebo překážkám ze strany státu?
  • Úhrada práce porodních asistentek

 

Akci organizuje produkční tým kolem Porodního domu u Čápa.