Konference REGULACE SEXISTICKÉ REKLAMY V 21. STOLETÍ

Pozvánky

Konference REGULACE SEXISTICKÉ REKLAMY V 21. STOLETÍ

15. 9. 2020

V úterý 15. září proběhne konference naší členské organizace NESEHNUTÍ pod názvem Regulace sexistické reklamy v 21. století, na které budou představeny nejzajímavější zjištění z realizovaných výzkumů a analýz v tématu regulace sexistické reklamy.  

Mezi přednášejícími budou autoři a autorky jednotlivých výzkumů a analýz, mimo jiné Jana Kvasnicová z Kanceláře veřejného ochránce práv, Josef Kotásek, vedoucí katedry obchodního práva Právnické fakulty MU či Radka Hanzlová z CVVM, která představí reprezentativní výzkum vnímání sexistické reklamy českou veřejností.

Na konferenci se bude možné připojit i přes Facebookovou stránku NESEHNUTÍ a všechny potřebné informace naleznete ve Facebookové události ke konferenci.