Konference Jak rozbít skleněný strop?

Pozvánky

Konference Jak rozbít skleněný strop?

22. 6. 2018

Dne 22. června 2018 se koná mezinárodní konference na téma vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích s názvem Jak rozbít skleněný strop? Konference se  usktueční v How2base HALLŘímská 20, 120 00 Praha 2.

Vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích patří k prioritním oblastem Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020. Přes dílčí pokrok zůstává právě nízká participace žen na rozhodování jednou z hlavních výzev v oblasti genderové rovnosti.
Jaký je vztah svobody a rovnosti? Jakým překážkám čelí ženy ve vedoucích pozicích? Může se veřejná správa inspirovat světem byznysu v oblasti podpory diverzity? A jaký je přístup nastupující generace k rovnosti žen a mužů.

PROGRAM KONFERENCE

08:30 – 09:00   Registrace
09:00 – 09:15   Zahájení konference

 • Martina Štěpánková, náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva
 • Radka Maxová, poslankyně, členka Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR

09:15 – 10:15   Svoboda a rovnost. Družky či sokyně?

 • Formát: panelová diskuze, moderuje Lucia Zachariášová
 • Pavla Špondrová, právnička, socioložka, asistentka soudce Krajského soudu v Praze
 • Pavla Boučková, expertka na antidiskriminační právo
 • Milan Tuček, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Akademie věd

10:15 – 10:45   Vhled do dobré zahraniční praxe

 • Elena Grozdanova, State Counsellor for Equal Opportunity Ministry of Labour and Social Policy (Makedonie)
 • Joanna Hernik, Faculty of Economics - West Pomeranian University of Technology in Szczecin (Polsko)

10:45 – 11:00   Přestávka
11:00 – 12:00 Nebojme se diverzity na pracovišti!

 • Formát: panelová diskuze, moderuje Pavlína Louženská
 • Pavlína Kalousová, Byznys pro společnost
 • Zdeňka Pikešová, Státní tajemnice - Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
 • Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a společenské odpovědnosti Vodafonu

12:00 – 13:00   Oběd
13:00 – 14:15   Jakým překážkám čelí ženy ve vedoucích pozicích? – paralelní blok A

 • Formát: panelová diskuze, moderuje Jana Smiggels Kavková
 • Kateřina Konopásková, vedoucí Výroby - Český rozhlas
 • Markéta Mottlová, Fórum 50%
 • Hana Machková, rektorka Vysoké školy ekonomické
 • dále bude upřesněno

13:00 – 14:15   Přístup k rovnosti nastupující generace – paralelní blok B

 • Formát: fishbowl, koordinuje Petra Sýkorová
 • Andrea Procházková, časopis Respekt
 • Václav Kříž, Česká rada dětí a mládeže
 • Zbyněk Novotný, Pražský studentský summit
 • Lucie Myslíková, mládežnická aktivistka
 • Milan Vyskočil, Mladí konzervativci
 • Lucie Válová, Mladí sociální demokraté

14:15 – 14:35   Závěrečné shrnutí

Registrovat se můžete nejpozději do 19. června 2018 na e-mailu viktorinova.nikola@vlada.cz

Více informací a aktuality ke konferenci naleznete na facebook události.

Podívejte se také na program konference Jak na rovnost, která se koná 21. 6. 2018

Soubory ke stažení: