Konference Jak na rovnost

Pozvánky

Konference Jak na rovnost

21. 6. 2018

Dne 21. června 2018 se koná mezinárodní konference k průběžnému vyhodnocení naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 s názvem Jak na rovnost? Konference se uskuteční v How2base HALL, Římská 20, 120 00 Praha 2.
V

V listopadu 2014 byla schválena Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020. Jedná se o historicky první vládní dokument, který vymezuje genderovou rovnost jako celospolečenskou prioritu a zároveň stanovuje střednědobé cíle v této oblasti. I díky této strategii se v posledních letech podařilo prosadit několik důležitých opatření. Přesto si ČR v hodnocení úrovně rovnosti žen a mužů v evropském i mezinárodním srovnání nevede dobře.
Jaké jsou hlavní překážky naplňování cílů strategie? Mohou nám příklady dobré praxe ze zahraničí napomoci k jejich odstraňování? Proč střední Evropa v oblasti rovnosti žen a mužů zaostává za zbytkem Evropy? Jak na ne/rovnost na trhu práce? Jakou roli hrají muži při prosazování genderové rovnosti?

PROGRAM KONFERENCE

08:30 – 09:00   Registrace
09:00 – 09:15   Zahájení konference

 • Martina Štěpánková, náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva, Úřad vlády České republiky
 • Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky
 • Taťána Gregor Brzobohatá, ambasadorka Cílů udržitelného rozvoje OSN (videozdravice)
 • Věra Jourová, komisařka EU pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví (videozdravice)

09:15 – 10:00   Reflexe dosavadního plnění Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020

 • Radan Šafařík, Úřad vlády České republiky
 • Hana Stelzerová, Česká ženská lobby
 • Dagmar Krišová, Kancelář veřejné ochránkyně práv

10:00 – 11:00   Genderová rovnost jako výzva pro střední Evropu

 • Formát: panelová diskuze, moderuje Patrik Eichler
 • Selma Muhič Dizdarevič, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
 • Olga Pietruchová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • Petr Pavlík, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
 • Jana Smiggels Kavková, Česká ženská lobby

11:00 – 11:15   Přestávka

11:15 – 12:00   Inspirace zahraničím (příklady dobré praxe)

 • Formát: panelová diskuze, moderuje Kateřina Mahdalová
 • Barbara C. Richardson, velvyslankyně Kanady v České republice
 • Rakousko, bude upřesněno
 • Finsko, bude upřesněno

12:00 – 13:00   Oběd

13:00 – 14:00   Interaktivní seminář k ne/rovnosti na trhu práce

 • Formát: Datablitz
 • Kateřina Smejkalová, Friedrich-Ebert-Stiftung
 • David Škrobánek, projekt Dobrý táta
 • Jakub Tomšej, Univerzita Karlova, Právnická fakulta
 • Šárka Homfrey, Českomoravská konfederace odborových svazů
 • Magda Faltová, Sdružení pro integraci a imigraci
 • Kateřina Boťová, projekt 22 % k rovnosti

14:00 – 15:00   Interaktivní seminář k zapojování mužů do prosazování rovnosti

 • Formát: Datablitz
 • Kristýna Pešáková, Nesehnutí
 • Tomáš Pavlas, Otevřená společnost
 • Pavel Houdek, Genderman roku 2017
 • Kamil Fila, filmový kritik
 • Johana Nejedlová, Konsent
 • Filip Loski, Transparent

15:00 – 15:30   Závěrečné shrnutí

Registrovat se můžete nejpozději do 19. června 2018 na e-mailu hradecka.lucie@vlada.cz

Více informací a aktuality ke konferenci naleznete na facebook události.

Podívejte se také na program konference Jak rozbít skleněný strop, která se koná 22.6. 2018.

 

Soubory ke stažení: