Konference „DIVERZITA NA PRACOVIŠTI“

Pozvánky

Konference „DIVERZITA NA PRACOVIŠTI“

24. 11. 2016

Organizace Gender Studies,Vás zve na konference s názvem "Diverzita na pracovišti", která se  bude konat ve čtvrtek 24. listopadu 2016 v prostorách České spořitelny, která je současně hlavním partnerem letošního ročníku soutěže Firma roku: Rovné příležitosti, a to na adrese: Rytířská 29, Praha 1, v čase od 9 do 16 hodin. Dalšími partnery ocenění jsou letos firmy: Plzeňský Prazdroj, Provident Financial a Vodafone. Také díky podpoře těchto partnerských organizací je účast na konferenci zdarma, včetně občerstvení, které bude na místě k dispozici.

Konference si klade za cíl seznámit publikum s aktuálními poznatky a výzvami v oblasti firemního managementu a poukázat na některé příklady dobré praxe, které české firmy a obecně zaměstnavatelé v této oblasti využívají. Součástí programu je několik prezentací, které se zaměří na vybrané otázky diverzity na pracovišti, ať už obecněji, v ekonomických i širších společensko-etických souvislostech, či zcela konkrétně. Rozměr praktických poznatků a zkušeností v programu konference reprezentují především dva diskusní panely, kdy v prvním zasednou odborníci a odbornice na vybrané aspekty diverzity (pohlaví, věk, zdravotní stav, sociální postavení, etnicita, sexuální orientace a identita), ve druhém pak zástupci a zástupkyně firem oceněných v letošním ročníku soutěže Firma roku: Rovné příležitosti 2016, který byl věnován právě tématu lidské rozmanitosti v kontextu firemní praxe. Kompletní program konference je dostupný zde.

Konference bude probíhat v českém jazyce bez tlumočení. 

V případě vašeho zájmu o účast na konferenci se prosím registrujte online.

Gender Studies se teší viděnou s vámi a pevně doufá, že program konference bude pro vás zdrojem nových poznatků i inspirace pro vaše vlastní aktivity.