Jak zvýšit zastoupení žen v politice? (Síťovací setkání pro ženy)

Pozvánky

Jak zvýšit zastoupení žen v politice? (Síťovací setkání pro ženy)

24. 6. 2021

Forum 50% pořádá 24. června 2021 od 17:30 síťovací setkání pro ženy se zájmem o veřejné dění na téma jak zvýšit zastoupení žen v politice?

Více informací na facebooku či webu.

Forum 50% uvádí: 

Není Vám lhostejné, co se děje ve kolem vás? 
Chcete ovlivňovat dění kolem sebe? 
Chcete se aktivně zapojit do veřejného života a proměňovat jeho podobu?
Hledáte spřízněné duše nebo způsob, jak začít?
Chcete diskutovat s ostřílenými političkami?
Připojte se k našemu síťovacímu setkání pro ženy se zájmem o veřejné dění, tentokrát na téma jak zvýšit zastoupení žen v politice? 
Pozvání přijaly:
Monika Červíčková (poslankyně)
Markéta Gregorová (europoslankyně)
Přihlašujte se prostřednictvím formuláře: https://forms.gle/S9jtFmRtUaoHZ7wp6

Setkání je součástí projektu "Spoluprací k úspěchu: Podpora zapojení žen do komunální politiky" financovaného z Operačního programu Zaměstnanost (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011610)
Projekt "Ženy, jednejte lokálně! Úloha žen v komunální politice" je realizován za finanční podpory Velvyslanectví USA v České republice
Projekt "Tři pilíře pro vyrovnanější zastoupení žen a mužů v politice" je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky.