Jak jsme vnímali emancipaci - setkání dvou generací

Pozvánky

Jak jsme vnímali emancipaci - setkání dvou generací

31. 5. 2018

Dne 31. května 2018 se v Knihovně Gender Studies od 18 - 20 hod. koná diskusní večer na téma "Jak jsme vnímali emancipaci".

Pavel Kohout, Alena Wagnerová a Michaela Marksová Tominová se společně zamyslí nad minulostí a budoucností ženské emancipace u nás.

Debatovat budou nad proměnami mužství a ženství, které zaznamenali v celospolečenském kontextu, ve svém okolí i osobní zkušenosti napříč druhou polovinou minulého století až do současnosti.

Jaké proměny vystupující zažili během svých životů a jak je reflektují po osobní stránce - ve svých vlastních životních rolích a ve své práci?

Jak se vyvíjely role žen a mužů ve společnosti a veřejném prostoru, v rodině a ve vztazích například v období socialismu nebo v 90. letech?

Jaká je situace v poslední době?

A jaký je vztah emancipace a feminismu – proč se české ženy snáze identifikují s vlastní emancipovaností než s ideou feminismu?
Vylučují se tyto pojmy vzájemně nebo jdou ruku v ruce?

Přijďte diskutovat i Vy o tom, co Vás zajímá.

Z kapacitních důvodů je na akci nutná předchozí registrace. Místo si můžete zarezervovat na knihovna@genderstudies.cz