Jak dát hlas rovnosti žen a mužů?

Pozvánky

Jak dát hlas rovnosti žen a mužů?

16. 3. 2021

Organizace Fórum 50 % pořádá 16. března v 17:00 on-line diskuse o prosazování rovnosti žen a mužů na lokální-komunální úrovni v době koronaviru - zkušenosti USA - ČR. Cíl: sdílení zkušeností z amerického a českého prostředí. Diskusí provede novinářka z DeníkuN Jana Ciglerová. Mezi panelistkami bude Honorární konzulka ČR v Nebrasce Miluše Šašková-Pierce, Náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Michaela Matoušková. 

Pro účas je potřeba vyplnit formulář, po jehož odeslání vám příjdou do e-mailu instrukce, jak se k události připojit. 

Při příležitosti Mezinárodního dne žen/Women History Month ve spolupráci a za podpory Velvyslanectví USA v ČR pořádáme panelovou diskusi zaměřenou na sdílení zkušeností mezi USA a ČR v oblasti podpory rovnosti žen a mužů, zejména na lokální úrovni. Koronavirová krize zviditelnila řadu problémů, na které ženské
organizace v ČR dlouhodobě upozorňovaly a upozorňují, například podhodnocování významu péče, nedostatečnou prevenci genderově podmíněného násilí, nízké zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, podfinancování agendy. Společnost je překvapena, že po uzavření základních škol chybí v nemocnicích ženy zdravotní sestry a lékařky, otcové dětí zůstávají ve veřejné debatě neviditelní; díky omezením pohybu a karanténním opatřením narostl výskyt domácího násilí. Protože jednotlivé nástroje podpory rovnosti žen a mužů (např. podpora slaďování práce a rodiny, částečné úvazky; kontrola rovnosti odměňování žen a mužů, prevence násilí, mentoring a další podpora vyššího zastoupení v rozhodování, atd. ) byly již mnohokrát prodiskutovány, chceme diskusi zaměřit na to klíčové, co dlouhodobě jejich uplatnění brání, tj. chybějící politickou vůli a motivaci.
Otázky k diskusi:
- Jak účinně zviditelnit přetrvávající problémy nerovnosti žen a mužů?
- Jak konkrétně rozbíjet skleněný strop bránící motivovaným ženám
prosazovat potřebné změny?
- Jak oslovit a získat muže v důležitých a vlivných pozicích pro
podporu agendy rovnosti žen a mužů?
Projekt "100 let od volebního práva žen: výzvy současnosti" podpořila také Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

https://www.activecitizensfund.cz/
https://eeagrants.org/
https://osf.cz/