„Hledáme klíč k právům dětí“

Pozvánky

„Hledáme klíč k právům dětí“

18. 4. 2016

ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR (ČHV), organizace pro lidská práva Vás srdečně zve na odborné školení "Hledáme klíč k právům dětí"

Školení je určené všem profesionálům, kteří pracují s dětmi.  Je připraveno jako součást dvouletého mezinárodního projektu „Unlocking Children’s Rights“, kterého se ČHV účastní.     

Více informací k projektu naleznete zde

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ: 

18. – 20. dubna 2016 od 9:00 do 17:00 hodin 

(začátek prezence první den je v 8:45)

Místo konání: Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), Na Václavce 1135/9, Praha 5

Podrobný program:

18. 4. PRVNÍ DEN Práva dětí/Dítě a jeho osobnost  

Moduly: 

1. Úvod 

2. Sebereflexe

3. Práva dětí – mezinárodní a regionální kontext.

4. Práva dětí v celostátním

5. Rozvoj dítěte a dětská komunikace.

6. Důležité faktory v rozvoji dítěte a dětské komunikaci.

7. Vývojové, osobnostní a sociální faktory, které mohou komunikaci ovlivnit.   

19. 4.  DRUHÝ DEN         Komunikace odborník – dítě 

 Moduly: 

1. Proč by měli odborníci s dětmi komunikovat? 

2. Kdy by měli odborníci s dětmi

3. Kde by se komunikace měla odehrávat?

4. Co by měli odborníci se získanými informacemi udělat? 

5. Jak komunikovat: neverbální komunikace a překonávání komunikačních překážek. 

20. 4. TŘETÍ DEN Komunikace s dítětem/ Koncept justice vstřícné k dětem

Moduly: 

1. Jak komunikovat: identifikace a překonávání komunikačních překážek. 

2. Jak komunikovat: vstřícnost k dětem v tónu, jazyku a přístupu. 

3. Jak komunikovat: komunikace s dětmi, jejichž chování je problematické.

4. Jak komunikovat: Nástroje tvůrčí komunikace.

5. Jak komunikovat: Plánování pozitivní komunikace.

6. Jak komunikovat: Společné řešení výzev při komunikaci.

7. Doporučení Rady Evropy k zavedení „Justice vstřícné k dětem". 

Informace pro účastníky:

Účastníci obdrží zdarma kromě prezentací také podrobné texty k jednotlivým modulům, dále potvrzení  (osvědčení)  o účasti na semináři. Účastníkům uhradíme také oproti jízdním dokladům cestovné do místa školení.  Drobné občerstvení bude k dispozici.  

Místo konání semináře je v sídle Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), stanice metra Anděl (B) – výstup Na Knížecí, bus 137 Na Knížecí – Václavka.

Školení je díky projektu financovaného z EU pro  účastníky bezplatné!   

Z důvodu omezené kapacity, prosím, potvrďte svoji  účast nejpozději do 14. dubna 2016 včetně na e-mail: lucie.rybova@helcom.cz.