Hlas proti násilí: podporujeme přijetí Istanbulské úmluvy

Pozvánky

Hlas proti násilí: podporujeme přijetí Istanbulské úmluvy

24. 5. 2023

Koalice Hlas proti násilí spolu s dalšími organizacemi pořádá setkání na podporu přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy).

Kdy: STŘEDA 24. KVĚTNA 2023 V 18:00 AŽ 19:30

Kde: Náměstí Václava Havla, Praha (piazzetta Národního divadla)

Vystoupí: 

Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby
Michal Broža, Informační centrum OSN v Praze
Pavel Houdek, právník a lektor Moderní sebeobrany
Zástupkyně spolku Konsent a další

Je zajištěno tlumočení do českého znakového jazyka.

Událost na Facebooku.

V květnu 2016 Vláda České republiky podepsala Istanbulskou úmluvu. Od té doby se neustále odkládá proces jejího přijetí, tedy projednání vládou, parlamentem a stvrzení prezidentským podpisem. Politici*čky argumentují potřebou větší politické diskuze. Řešení násilí na ženách a domácího násilí není politické téma, ale otázka lidských práv.

K sedménu výročí podpisu Istanbulské úmluvy proto pořádáme shromáždění na její podporu. Chceme politikům a političkám připomenout, že je zapotřebí Istanbulskou úmluvu přijmout. Ratifikace tohoto komplexního návodu, jak řešit násilí na ženách a domácí násilí bude signálem obětem a přeživším, že jejich zkušenost není přehlížena.

Úmluva se týká celé společnosti, protože násilím může být ohrožen kdokoliv z nás. Stejná ochrana jako ženám bude poskytnuta i mužům a dalším skupinám, jako jsou děti, LGBT+ lidé nebo senioři v rolích obětí.

Stávající právní předpisy nejsou vždy řádně vymáhány a služby pro pomoc obětem a preventivní opatření jsou nedostatečné. Pořád nemáme legislativu, která by postihovala znásilnění na základě absence souhlasu, přičemž tento požadavek Úmluva obsahuje.

Podpořme přijetí Úmluvy proti násilí, ať je doma i venku slyšet, že Česko je zemí, která chce zastavit násilí ve společnosti.